ROTTERDAM GUNT OPDRACHTEN AAN LOKALE MKB

LOKALE BEDRIJVEN GUNNEN ELKAAR
De Koop Lokaal Booster kan ook voor Rotterdam gaan werken.

Naar de inkooplijst Doe mee!

Meer inkomsten voor het lokale MKB

Hetzelfde geld wordt intensiever gebruikt waardoor het vaker lokaal verdiend en uitgegeven wordt.

Lokale bedrijven gaan meer samenwerken

Elkaar gunnen, aan en dankzij elkaar verdienen en samen krediet mogelijk maken.

goedkoop krediet voor het lokale mkb

Als leveranciers extra klanten willen hebben, helpen ze potentiële klanten die krediet nodig hebben om bij hen te kopen.

Meer werkgelegenheid

Doordat lokale bedrijven het beter doen.

Meer vraag naar lokale producten

Een tijd lang moeten de euro’s lokaal besteed worden. Dat levert meer kansen voor locals en dus ook voor de starters.

Minder importen van grondstoffen en energie

Met lokale input produceren voor de lokale markt, zonder extra importen van grondstoffen en energie. Economische groei vooral door slimme dienstverlening.

Verbreding van de lokale handelsbasis

De sterkere clusters van lokale bedrijven vormen een stevigere basis voor de interlokale handel.

Versterking van de sociale samenhang

Groei van lokale productie, handel en consumptie versterkt de sociale samenhang.

Extra inkomsten voor de lokale overheid

Ook de lokale overheid ontvangt een premie bij het overboeken van euro’s naar de lokale rekening.

Een voorbeeld zijn voor andere lokale economieën

Een veerkrachtige regionale economie Inspireert anderen om het voorbeeld te kopiëren, waardoor de mogelijkheden van uitwisseling groeien..